BIP

BIP

Nasz Patron

          Naukę w szkole rozpoczęto 5 marca 1945 roku. Dokuczliwy ziąb dał się wszystkim we znaki, ale gorący zapał niwelował te dolegliwości.

 

        W takich warunkach rozpoczęli pracę: Eugenia Bogucka, Jadwiga Kosowicz, Katarzyna Mularz, Maria Lipko, Paulina Szubstarska, Władysław Szubstarski i Stefan Weryński. Początkowo nauka oparta była na wykładach z powodu braku przyborów szkolnych.

       W 1946 roku kierownikiem szkoły zostaje pan Stefan Weryński i pełni tę funkcję do 1967 roku.

    Lata powojenne są trudnym okresem dla szkoły. Jej potrzeby są ogromne. Dzięki pomocy rodziców i finansowej pomocy gminy dokończono remont sprzętów szkolnych i częściowo budynku. W roku szkolnym 1947/48 w szkole pracuje trzynastu nauczycieli. Placówka posiada dwie eksponówki w Czarnej i Wołowie.

        W szkole działa Samorząd Uczniowski, Szkolne Koło PCK, Spółdzielnia uczniowska „Jutrzenka”, Szkolne Koło ZWM, drużyna ZHP, chór i zespół taneczny.

        Historia sukcesów uczniów tej szkoły sięga 1950 roku. Wówczas to w kwietniu, na Festiwalu Młodzieży w Końskich chór i zespół taneczny zajęli I miejsce na 19 zespołów biorących udział w tych zawodach.

        Lata pięćdziesiąte upłynęły na spokojnej, systematycznej i twórczej pracy nad kształtowaniem nowych umysłów i charakterów, urozmaicone licznymi uroczystościami państwowymi i szkolnymi imprezami. Nauczyciele podnoszą swe kwalifikacje na tzw. Konferencjach Sierpniowych. Zakupiono do celów szkolnych adapter, maszynę do szycia, mikroskop, jak również wzbogacono gabinet fizyko – chemiczny wieloma przyrządami i preparatami.

        Po dojściu do porozumienia Kierownictwa Szkoły z Dyrekcją Kopalni Rudy Żelaza Stąporków, która objęła patronat opiekuńczy nad szkołą oddano pod budowę kolejki część placu szkolnego, a kopalnia przekazała szkole siatkę na ogrodzenie. W roku szkolnym 1956/57 dokonano konserwacji budynku szkolnego: założono nowe rynny, otynkowano zewnętrznie cały budynek, poprawiono dach, wybudowano budynek gospodarczy.

      W 1963r. rozpoczęto realizację programu 8 – letniej szkoły podstawowej. Rozszerzono i podniesiono na wyższy poziom nauczanie przyrody, matematyki, zajęć praktyczno – technicznych. Nauczyciele podnoszą swe kwalifikacje. W roku szkolnym 1964/65 powstały tzw. klasy i przedmioty wiodące. Zostały nimi klasy Ia, IIIa, Va, VIa oraz biologia, geografia i chór szkolny.

         13 grudnia 1964 roku odbyło się ogólne zebranie, na którym większość rodziców wypowiedziała się za potrzebą rozbudowy szkoły. Powołano komitet rozbudowy szkoły i uchwalono składki pieniężne. Potrzeby lokalowe ujęte w rozbudowie to: sala gimnastyczna, prysznic, kuchnia i jadalnia, sale na pracownie oraz mieszkanie dla kierownika szkoły i woźnego.

     W 1967 roku nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika szkoły. Na emeryturę odszedł Stefan Weryński, a jego miejsce zajął Ryszard Werens. Funkcję tę pełnił do 1974 roku.

Szukaj

Joomla Templates by Joomla51.com