BIP

BIP

Nasz Patron

       W latach 70-tych szkoła posiada 10 sal lekcyjnych, dwie pracownie, bibliotekę z czytelnią, zastępczą salę gimnastyczną. W stadium budowy jest plac gier i zabaw. Opiekę nad uczniami sprawuje 19 nauczycieli. W okresie jesienno – zimowym prowadzi się dożywianie.

 

      Skanalizowano budynek szkolny, zgromadzono materiały na rozbudowę, opracowano koncepcję rozbudowy szkoły, zrobiono kuchnię, magazyny oraz dobudowano jadalnię, która jest dla szkoły salą rekreacyjną i zastępczą gimnastyczną, przedłużono klatkę schodową. Wiele godzin przepracowano przy zagospodarowaniu działki szkolnej. Uczniowie wzięli udział w akcji sadzenia drzew i krzewów.

      Od czerwca 1972r. nastąpiła zmiana nazewnictwa – szkołą zarządza nie kierownik, ale dyrektor.

      W lutym 1974r. została oddana do użytku góra nadbudowanej części szkoły. Od września do stycznia w roku szkolnym 1974/75 obowiązki dyrektora pełni jej nowy zastępca pan Bolesław Pilecki. Z funkcji zastępcy złożyła rezygnację pani Jadwiga Niebudek. W sierpniu została oddana do użytku nowa część szkoły. Urządzono świetlicę szkolną, odnowiono pomieszczenie na stołówkę, wycyklinowano podłogi, udostępniono gabinet lekarski.

     W styczniu 1975 roku dyrektorem szkoły został Kazimierz Majchrowski i pełnił tę funkcję do czerwca 1990r., jego zastępcą była pani Krystyna Okła a później od 1987r. pani Wiesława Dymińska. Zakładem Opiekuńczym jest Zakład Urządzeń Kotłowych.

    Nauczyciele podnoszą swe kwalifikacje, duża ich liczba przystąpiła do zdobywania stopnia specjalizacji zawodowej. Ładnie urządzane są klasopracownie. Szkoła wysoko oceniona została także w środowisku. Bierze udział w upowszechnianiu kultury poprzez przygotowywanie akademii środowiskowych. Drużyna zuchowa „Laskowe Orzeszki” zajęła  I miejsce w Harcerskich Spotkaniach z Kulturą, a II miejsce zajęła Harcerska Drużyna im. M. Konopnickiej.

 

 

 

Szukaj

Joomla Templates by Joomla51.com