BIP

BIP

Nasz Patron

     W czerwcu 1990r. konkurs na stanowisko dyrektora wygrała pani Krystyna Okła. Funkcję tę piastowała do lipca 1999r. Zastępcą dyrektora została pani Ewa Młodawska.
     Lata 1990 – 1999 należały do udanych. Wiele się wydarzyło zarówno w życiu uczniów jak i nauczycieli.

       Od 1 września 1990r. po wielu latach powróciło nauczanie religii jako przedmiotu nadobowiązkowego. Powróciły symbole religii – krzyże. Księża Pallotyni z parafii Czarna zakupili krzyże do wszystkich pomieszczeń w szkole i przekazali je w darze. Ksiądz Lesner dokonał uroczystego ich poświęcenia. Uruchomiono pierwszą w gminie pracownię komputerową. Uczniowie klasy VIa redagowali gazetkę szkolną „Literka”. Rozszerzono skalę ocen z zachowania. Kotłownię przebudowano na zasilanie gazem ziemnym a z wyremontowanych pomieszczeń utworzono zastępczą salę gimnastyczną.
      W 1995 roku powstaje Harcerski Zespół Wokalny „Bez Koncepcji”, który po raz pierwszy zaprezentował się na Festiwalu Piosenki Religijnej „Ad Gloriam Dei” w Czarnej, gdzie zdobył nagrodę publiczności. W latach 1996, 1997, 1998 i 1999 zespół zdobywał I miejsce w eliminacjach wojewódzkich Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach i reprezentował województwo kieleckie w koncercie „Gospodarze – Gościom”. Zespół koncertował także w Gdańsku, Gdyni i Warszawie. Zdobył wyróżnienie na Iłżeckich Spotkaniach z Balladą, brał udział w koncertach organizowanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego dla dzieci z Domów Dziecka.
        W czerwcu 1996r. powstaje szkolny teatrzyk „Suflerek”. Młodzi aktorzy, muzycy i piosenkarze pod kierunkiem opiekunów przygotowali dwie akademie środowiskowe. W latach 1998 i 1999 zajęli I miejsce w gminie w Przeglądach Dorobku Artystycznego Szkół.
Wszystkie te sukcesy złożyły się na bardzo wysoką ocenę pracy nauczycieli i dyrekcji szkoły.     W roku szkolnym 1997/98 przyznano nam I miejsce wśród szkół w Delegaturze Koneckiej Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty.
      W latach 1999-2004 dyrektorem szkoły była pani Ewa Młodawska, a jej zastępcą pani Elżbieta Rurarz. Lata te również należały do udanych.
     Od 1 września 1999r. rozpoczęła się nauka w gimnazjach. W naszej szkole powstały klasy zerowe oraz I – VI. Od 2002r. szkoła podstawowa w Koziej Woli stała się filią naszej placówki.
       Duże sukcesy odniósł także szkolny teatrzyk „Suflerek” W latach 1999-2004 rok rocznie zdobywał nagrody w Ogólnopolskim Konkursie „Bliżej Teatru”. W 2002r. otrzymał nominację do Nagrody Centralnej. 
      W 2003r. „Suflerek” otrzymał Nagrodę Centralną w konkursie „Bliżej Teatru” przyznaną przez Ministerstwo Kultury i Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. W nagrodę młodzi aktorzy uczestniczyli w „Mikołajkach Teatralnych” w Pałacu Prezydenckim i spotkali się z panią prezydentową Jolantą Kwaśniewska.
    Recytatorzy godnie reprezentują szkołę w konkursach recytatorskich. Dwukrotnie zajęli I miejsce w Ogólnopolskim Małym Konkursie Recytatorskim (kwalifikacja i udział w finale). II, III, IV miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim „Na wschód od Bugu”. Młodzi aktorzy pod kierunkiem opiekunów przygotowali akademię środowiskową z okazji Dnia Niepodległości. Zdobyli także Brązową Maskę – III miejsce w Ogólnopolskim Forum Teatrów Szkolnych w Starachowicach.
       Lata 2000-2004 to dalsze sukcesy zespołu „Bez Koncepcji”. W tym okresie zespół dwukrotnie zdobywa Brązową Jodłę, Srebrną Jodłę, Złotą Jodłę – główną nagrodę Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach, Nagrodę Dyrektora I Programu Telewizji Polskiej oraz Puchar Komendanta Kieleckiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego. W sierpniu 2000r. zespół reprezentował Kielecką Chorągiew ZHP na Światowym Zlocie Harcerstwa w Gnieźnie, rok rocznie brał udział w festynach zorganizowanych przez Fundację Zdrowie „Jestem OK. – nie palę” w Warszawie. Zespół wystąpił w programie telewizyjnym „Kawa czy Herbata”, koncertował w Opocznie, Masłowie, Staszowie, Szczekocinach, Włoszczowie, Kielcach, Miechowie, Polkowicach, Skarżysku, Warszawie, Miastku i w wielu innych miejscach. Młodzież śpiewała na inauguracji Olimpiad Specjalnych w Końskich. Zespół uczestniczył w przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju Prezydentowi RP. Premierowi, Radzie Ministrów, Ministrowi Obrony Narodowej oraz Wysokiemu Komisarzowi ONZ do Spraw Uchodźców. „Bez Koncepcji” koncertuje także na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
       W latach 2001 i 2004 Gromada Zuchowa „Wesołe Słoneczka” otrzymała wyróżnienie w Harcerskich Spotkaniach Artystycznych oraz wyróżnienie w 2004r. w kategorii I Dębowej dla najlepiej działającej gromady zuchowej. 
    Prężnie działa także SKO. Uczniowie oszczędzają pieniądze, a najlepsi, którzy gromadzą najwięcej pieniędzy otrzymują zaszczytny tytuł „Ciułacza Roku” i „Centusia Roku” . Od czterech lat szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie „Dziś oszczędzam w SKO jutro w PKO”. Dwukrotnie wyróżniono szkolne kroniki SKO. Uczniowie otrzymują nagrody a opiekun został odznaczony Srebrną Odznaką SKO.
     W szkole funkcjonuje autorski program „Dbaj o swoje bezpieczeństwo”. Uczniowie uczą się jak należy się zachować w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach, uczestniczą w spotkaniach z policjantami, strażakami, leśnikami, pielęgniarką, ratownikiem medycznym.
Uczniowie rok rocznie biorą udział w akcjach: „Sprzątanie Świata”, „Góra Grosza”, „Dar Serca”, Bezpieczne Wakacje”, Złotówka dla dzieci z Afganistanu”. Współpracują z Naszym Kącikiem” i szpitalem w Czarnieckiej Górze.
     W 2004r. nasza szkoła zajęła I miejsce w województwie świętokrzyskim w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Wygraj z Astmą”. Imprezę podsumowującą program w naszej szkole poprowadziła pani Iwona Schymalla. Sprzęt sportowy dla naszej szkoły oraz indywidualne nagrody dla uczniów wręczył mistrz Polski w pływaniu Paweł Włodarczyk.
     W czerwcu 2004r. konkurs na stanowisko dyrektora szkoły wygrała pani Dorota Sackiewicz, a jej zastępcą została pani Justyna Zych
W wakacje wymieniono dach oraz zabudowano część dolnego holu, aby stworzyć większą salę na świetlicę dla uczniów dowożonych. Od 1 września 2004 do naszej placówki uczęszczają dzieci ze zlikwidowanej filii szkoły w Koziej Woli.

Szukaj

Joomla Templates by Joomla51.com