Wykaz podręczników i ćwiczeniówek

BIP

BIP

Nasz Patron

Fundacja 4H jest dobrowolną, niezależną organizacją edukacyjną przeznaczoną dla dzieci i młodzieży, kładącą szczególny nacisk na rozwój umiejętności życiowych, zainteresowań i podniesienie poziomu wiedzy.

Znakiem rozpoznawczym 4H jest czterolistna koniczyna z literą " H " umieszczoną na każdym listku. Czterolistna koniczyna jest powszechnie znanym symbolem, dla ruchu 4H ma on jednak szczególne znaczenie. Litery na emblemacie oznaczają Głowę (Head), Serce (Heart), Ręce (Hands) i Zdrowie (Health) - fundament wszystkich programów 4H.

W naszej szkole członkami Klubu 4H są chętni uczniowie klas IV-VI. Opiekunami organizacji są: p. Iwona Sorbian i p. Justyna Dzwonnik.

W roku szkolnym 2014/2015 klubowicze brali udział w konkursach organizowanych przez ŚODR w Modliszewicach: „Eko-bocian” i „Projekt upiększania wsi, w której mieszkam”. Kontynuowali zajęcia projektowe „Ogródek przyszkolny” dbając o estetykę otoczenia naszej szkoły. Członkowie Klubu 4H chętnie brali udział w zajęciach dziennikarskich, imprezach integracyjnych takich jak: ognisko, wycieczka do Rezerwatu „Dolina Rzeki Krasnej”, zwiedzili ścieżkę dydaktyczną na terenie Rezerwatu Skałki Piekło pod Niekłaniem. W listopadzie odbyło się spotkanie kulinarne- wspólne pieczenie gofrów. Klubowicze zorganizowali spotkanie wigilijne, wielkanocne i systematycznie uaktualniali szkolną gazetkę „Nowinki Jedynki”.

W roku szkolnym 2015/2016 członkowie Klubu 4H kontynuują projekt „Ogródki przyszkolne”. Brali udział  w „Nocnym czytaniu i śpiewaniu”, w ognisku integracyjnym z drużyną harcerską i Samorządem Uczniowskim. Klubowicze pomagali w redagowaniu pierwszego numeru szkolnej gazetki „Nowinki Jedynki” w tym roku szkolnym.

Szukaj

Joomla Templates by Joomla51.com