Modernizacja sal lekcyjnych i wymiana stolarki okiennej

  • Drukuj

Modernizacja sal lekcyjnych
i wymiana stolarki okiennej
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1
w Stąporkowie-etap I

 

 

Przedmiar remont sufitów                     Przedmiar stolarka okienna               

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

 

1.Wyjaśnienie do zapytania

2 .Wyjaśnienie do zapytania

3 .Wyjaśnienie do zapytania

4. Wyjaśnienie do zapytania