Wymiana stolarki okiennej-etap I cz.III

  • Drukuj

 

 

 

 

Wymiana stolarki okiennej w Publicznej Szkole Podstawowej 
nr 1 w Stąporkowie-etap I cz.III

 

 

 

 

 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Elewacja  południowa

Wyjaśnienie treści SIWZ